fbpx
 

Kos yang terlibat Jual Rumah di Malaysia

No Comments
Please Share
     
 
    

Anda ingin menjual rumah? Sedang mengira-ngira kos yang akan anda tanggung sebagai penjual rumah? Disini saya kongsikan beberapa perkara yang perlu di ambil kira oleh anda sebagai penjual berkaitan kos-kos terbabit dalam transaksi jual rumah anda tersebut.

 

 

Kos Jual Rumah 1 : Legal fee.

Kos jual rumah yang pertama ini hanya perlu anda tanggung jika kedua-dua pihak penjual dan pembeli melantik peguam yang berbeza. Legal fee secara mudahnya dikira dengan 1% didarab dengan harga jual beli rumah. Jika penjual tidak melantik peguam sendiri, hanya beberapa proses lain yang perlu anda tanggung seperti apply consent, Discharge of charge, RPGT Declaration dan kos-kos kepelbagaian.

 

kos-jual-rumah

 

Kos Jual Rumah 2 : Permohonan Keizinan Tukar Hakmilik (Consent).

Pihak peguam akan mewakili anda untuk memohon consent tersebut. Ini adalah bagi rumah untuk dijual yang hanya memerlukan consent daripada pihak berkuasa negeri atau pejabat tanah. Secara umumnya, rumah berstatus leasehold memerlukan consent ini. Rumah freehold juga kadang-kala ada di beberapa tempat yang telah di gazetkan oleh pihak kuasa negeri untuk memerlukan consent untuk dipindahmilik, tetapi tidak banyak kawasan yang terlibat.

 

Kos Jual Rumah 3 : Pelepasan Gadaian (Discharge of charge).

Kos ini perlu penjual tanggung bagi menyelesaian baki pinjaman perumahan anda. Biasanya bank peminjam akan mengeluarkan 1st disbursement untuk menyelesaikan perkara ini. Tetapi ia semua adalah dibawah Instruction Letter daripada peguam.

 

Kos Jual Rumah 4 : RPGT Declaration.

Meskipun anda telah melepasi 5 tahun untuk menjual rumah anda, proses declare untuk RPGT ini tetap perlu anda buat. Juga jika anda ingin memohon pengecualian (exemption), ini adalah perkara wajib untuk dilakukan. Jika anda ingin meminta pihak peguam melakukannya untuk anda, pada ketika itu, anda perlu membayar atas servis ini.

 

Kos Jual Rumah 5 : Kepelbagaian (Miscellanious)

Kos ini adalah seperti kos travel, kos Photostat, kos telefon, dan sebagainya.

 

Kos Jual Rumah 6 : Real Estate Agent Professional fee.

Secara umumnya, jika anda melantik ejen hartanah bagi memudahkan urusan anda untuk menjual rumah, kos yang perlu anda bayar kepada ejen hartanah adalah sebanya 3% sepertimana yang digariskan dalam garispanduan daripada Lembaga Penilai Pentaksir dan Ejen Hartanah.

 

Kos Jual Rumah 7 : Real Property Gain Tax (RPGT) atau CHKT.

Jika anda menjual rumah sebelum tempoh 5 tahun, anda perlu membayar cukai atas keuntungan ini. Secara mudahnya cukai ini dikira dari Harga Jualan, di tolak kos belian kita. Maksudnya lebih kurang begini

Harga Jualan : RM 500,000.00

Harga Belian : RM 350,000.00

Tempoh Belian : Belum cukup 3 tahun dari tarikh SPA

Jadi nilai yg perlu dibayar adalah : RM500,000.00 – RM350,000.00 = RM150,000.00 x 30%

Nilai Cukai Keuntungan Harta Tanah = RM 45,000.00

RPGT boleh dikecualikan dengan 3 keadaan berikut :

  1. Sekali dalam seumur hidup anda, anda boleh pilih mana-mana satu hartanah yang anda ingin jual utk dikecualikan dari RPGT.
  2. Penjualan hartanah kepada ahli keluarga terdekat.
  3. Keuntungan jualan 10% atau RM10,000.00 yang mana lebih rendah

Credit: http://www.putraproperty.my/

Untuk urusan jual beli hartanah di kawasan Ampang dan sekitar sila hubungi, Azmi 017-2020 334

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *